Vă informăm că în perioada 26 Aprilie 2019 - 2 Mai 2019 Clinica Medetil va fi închisă!

Mulțumim pentru înțelegere!

Sărbători fericite !

Spitalizare de zi

Condiții de internare

  În vederea internării programate în cadrul Clinicii Medetil medicul curant :
 • solicită biletul de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist,
 • informează pacientul despre diagnostic şi procedurile care urmează a fi efectuate,
 • informează pacientul cu privire la capacitatea Clinicii de a asigura costurile tratamentului
 • in cazul în care pacientul este deacord cu privire la capacitatea Clinicii de a asigura costurile tratamentului conform Contractului Cadru, el se poate interna dar va suporta costurile materialelor necesare corectarii vazului si auzului prin interventii chirurgicale si a serviciilor hoteliere grad înalt de confort. În acest caz, la receptia Clinicii, va semna un acord de plata prin care îşi asumă aceste cheltuieli.

Acte necesare la internare
  Pacientul se va prezenta la receptia Clinicii cu:
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere în cazul copiilor
 • biletul de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie
 • dovada calităţii de asigurat (personalul din cadrul receptia clinicii poate verifica calitatea de asigurat a pacientului accesând baza de date cu asiguraţii SIUI
 • cardul de sănatate
 • în cazul în care asiguratul este salariat va prezenta adeverinţa de salariat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimile 12 luni.La externare

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili ora externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o jumătate de oră înaintea externării.
Medicul curant completează Biletul de externare sau Scrisoarea medicală în doua exemplare;
un exemplar se ataşează la Fișa de Spitalizare de Zi, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Biletul de externare sau Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

  Medicul curant va consemna în Biletul de externare sau în Scrisoarea medicală următoarele:
 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.
  Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:
 • Bilet de externare sau Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.(bon fiscal sau factură)


DATE DE CONTACT

410151, Oradea, str. Olimpiadei nr. 140259-4778270770-2353000746-120176
Suntem prezenti pe: