Ambulatoriu de Oftalmologie, ORL, Pediatrie, Chirurgie pediatrică
Prezentarea la clinică
Consultaţiile se fac pe bază de programare prealabilă, sau prezentare directă. Au prioritate pacienţii cu programare.
Consultaţiile se fac atât pe baza biletului de trimitere de la medic de familie sau medic specialist (bilet alb şi roz) plus coplată cât şi contra cost (fără a necesita bilet de trimitere).
Consultaţiile includ examinare de specialitate completă. Unele manevre pot să nu intre în preţul consultaţiei (ex: extragere corp străin ocular, intranazal, cauterizare, ecografie oculară, recoltare material biologic etc).
Doar pacienţii care se prezintă cu bilet de trimitere pot beneficia de prescrierea de reţete gratuite/compensate, bilete de trimitere către alte specialităţi sau investigaţii paraclinice decontate de Casa de Asigurări.
Pacienţii cu glaucom înregistraţi la clinică nu trebuie să prezinte bilet de trimitere doar să facă programare prealabilă.
La terminarea consultaţiei se eliberează scrisoare medicală, după caz reţetă medicală, bilet de trimitere.
Analizele de laborator nu sunt decontate de CAS.
Pentru intervenţie chirurgicală
Intervenţiile chirurgicale se fac programate de către medicul dumneavoastră din cadrul clinicii.
Prezentarea la clinică se va face la ora stabilită cu medicul curant de regulă în dimineaţa intervenţiei pentru recoltare nemâncat la clinică vi se va comunica ora aproximativă a începerii intervenţiei chirurgicale(deoarece durata unei intervenţii poate diferi pot exista timpi de aşteptare între 1 şi 2 ore faţă de ora comunicată. Vă rugăm să vă prezentaţi la ora comunicată.
La sosire veţi fi preluaţi de către personalul clinicii şi conduşi la salon. Pacientul poate fi însoţit de aparţinători. Din motive de igienă şi confort al pacienţilor nu se admit decât un aparţinător la pacient adult, maxim 2 aparţinători pentru pacienţii copii.
La nivelul salonului fiecare pacient are la dispoziţie dulap pentru haine, noptieră. Toate saloanele sunt dotate cu grup sanitar propriu, TV, internet WIFI. Numărul de paturi în saloane este 2.
Acte necesare
Acte de dovedire a identităţii buletin, paşaport, certificat de naştere la copii (şi copie).
PREOPERATOR
Vi se va înmâna un consimţământ prin care declaraţi că sunteţi de acord cu efectuarea intervenţiei chirurgicale precum şi un chestionar privind antecedentele dumneavoastră medicale (intervenţii chirurgicale anterioare, boli cronice, medicaţie folosită…)
Aceste două acte vă rugăm să le citiţi şi să le completaţi cu atenţie! Orice întrebări şi nelămuriri vă rugăm să le adresaţi medicului operator şi anestezist înainte de intervenţia chirurgicală.
Drepturile pacientului:
Conform Legii drepturilor pacientilor nr.46 / 2003
 • Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statului profesional al furnizorului de servicii de sãnãtate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecãrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului si nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreste sã fie informat în cazul în care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferintã. Informatiile se aduc la cunostintã pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat si de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informaþi despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o altã opinie medicalã.
 • Pacientul are dreptul sã solicite si sã primeascã, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii.
 • Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o interventie medicalã asumându-si, în scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesitã o interventie medicalã de urgentã consimtãmântul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pãstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu în cazul participãrii sale în învãtãmântul medical clinic si la cercetarea stiintificã.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicalã fãrã consimþãmântul sãu, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.
 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigaþiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dã consimtãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de cãtre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de sãnãtate sau pânã la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistentã medicalã de urgentã, de asistentã stomatologicã de urgentã si de servicii farmaceutice, în program continuu.
Obligatiile pacientului:

1. Odata internat, sunteti obligat sa purtati pe durata internării ținuta regulamentară de spital personala, imediat dupa ce pacientul ajunge in salon.
2. Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale – va rugam, folositi-va de aceasta oportunitate (se recomanda dus la internare)!
3. Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.
4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului.
5. Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului .
6. Va rugam sa respectati unitatea sanitara si sa aveti o atitudine civilizata fata de personalul  medical si de îngrijire, precum  și fata de  ceilalți pacienți.
7. Sa respecte programul de liniste si sa păstreze curățenia în incinta spitalului.
8. Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.
9. Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care se desfasoara in spital, inclusiv in saloane .
10. Sa respecte programul de servire a mesei.
11. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera).
12. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.
13. Sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare si masa conform tarifelor afisate.
14. Sa foloseasca toate facilitatile din unitatea sanitara cu  responsabilitate  si  atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.